Agenda

Day 1
12 sep 2018
Day 2
13 sep 2018
10:25-10:50

Tehnološki trendovi i poslovni modeli u sigurnosnoj industriji 2017/2018

12:30-13:00

Pauza za kafu

13:00-13:25
13:25-13:50

Potražnja za AI i video analitikom u rastućem interkonektovanom svetu

13:50-14:15
14:15-16:00

Svečani ručak, piće i desert u izložbenim dvoranama

10:00 - 10:15
10:15 - 10:30

Dahua – Uskoro

10:45 - 11:00

Antiteroristička zaštita Rafinerije nafte Pančevo

11:00 - 11:15
11:15 - 11:45

Pauza za kafu

12:00 - 12:15
12:15 - 12:30
13:00-13:30

Dodjela nagrada i podjela zahvalnica

13:30-15:00

Svečani ručak

15:00-18:00

Obilazak izložbenog prostora i druženje s izlagačima

Srijeda 12.09

Dvorana A

15:00-16:00

Miodrag Kovanovic, BICSI Mainland Europe District Vice Chair, Kodeks; Why do we need to follow cabling standards and regulations

Dvorana B

15:00-16:00

Coting; Comprehensive security management through Genetec Security Center

Dvorana C

15:00-16:00

Bosch – to be defined

Dvorana D

15:00-16:00

Mobicom

Dvorana A

16:00-17:00

Miroslav Ćirić, Direktor projektne prodaje, Alarm automatika d.o.o.; Integrirana safety rješenja

Dvorana B

16:00-17:00

Philipp Daublebsky, International Sales Manager, LST

Dvorana C

16:00-17:00

Branko Slak, predsjednik Komore za razvoj slovenske privatne sigurnosti; Current situation and activities in the area of private security in individual countries in the region

Dvorana D

16:00-17:00

Mobicom

Dvorana A

17:00-18:00

LUKAS LENER
Country Manager, Hanwha

Dvorana B

17:00-18:00

Hikvision

Dvorana C

17:00-18:00

Branko Slak, predsjednik Komore za razvoj slovenske privatne sigurnosti; Current situation and activities in the area of private security in individual countries in the region

Dvorana D

17:00-18:00

Denis Čaleta; Izazovi i mogućnosti jačeg surađivanja na području korporativne sigurnosti u regiji

Dvorana A

18:00-19:00

Dvorana B

18:00-19:00

Dvorana C

18:00-19:00

Dvorana D

18:00-19:00

Denis Čaleta; Izazovi i mogućnosti jačeg surađivanja na području korporativne sigurnosti u regiji

Četvrtak 13.09.

Dvorana A

15:00 - 16:00

HSI; Company enterance management with next generation LPR

Dvorana B

15:00 - 16:00

Tomaž Frelih, Systems Department Director, Četrta Pot; Future proof Mobile Solutions for Access Control and Time&Attendance

Dvorana C

15:00 - 16:00

Inovakom

Dvorana D

15:00 - 16:00

Alarm automatika, Harper panik rasvjeta integrirana sa adresabilnom dojavom požara

Dvorana A

16:00-17:00

do be defined

Dvorana B

16:00-17:00

do be defined

Dvorana C

16:00-17:00

do be defined

Dvorana D

16:00-17:00

Hyundai Security