Zašto biti sponzor

Povećajte svoju prisutnost i utjecaj na dinamičnom tržištu Adriatic regije.
Postanite sponzor na Adria Security Summitu i ostvarite mogućnost za aktivno učešće u konferencijskom ili izložbenom dijelu za više od 500 učesnika i preko 200 kompanija iz Adriatic regije i svijeta koji će uzeti učešće u programu konferencije.

Sudionici će se usredotočiti na sve aspekte sigurnosti, uključujući:

 • trendove prodaje i rasta industrije sigurnosti u svijetu i regiji
 • uspjeh video nadzora i drugih sistema nadzora i kontrole,
 • novim alatima i softverima za upravljanje sig.sistemima
 • analiza sistema integracije, projektiranju i dizajnu novih sistema zaštite,
 • novi proizvodi i usluge u industriji sigurnosti
 • korporativna i urbana sigurnost
 • upravljanje sigurnošću u velikim industrijskim sistemima, javnoj upravi i državnim organima, turizmu, saobraćaju i drugim brzo rastućim industrijama, najvećim kupcima sigurnosnih proizvoda.

Zašto bi moja kompanija bila sponzor?

 • Summit kompanijama nastoji pružiti priliku da se povežu sa profesionalcima iz oblasti sigurnosti na svim nivoima, koji su aktivni u industriji sigurnosti;
 • Kao izlagač, imat ćete mogućnost da se družite sa vodećim ljudima, kompanijama i organizacijama iz sigurnosne industrije,koji će predstaviti najnovije tehnologije i trendove iz svijeta sigurnosti;
 • Sve kategorije sponzorstva imat će mogućnost da se tokom šest ili više mjeseci promovišu i da njihov brend i kompanija bude prisutan i uočljiv;
 • Ovo je vaša šansa da predstavite inovativne proizvode i usluge, te prilika za umrežavanje sa stotinama eksperata iz industrije sigurnosti iz regije i svijeta;
 • Upoznajte kvalifikovane donosioce odluka – stotine prisutnih odgovorni su za narudžbu i implemetaciju sigurnosnih sistema;
 • Povećajte svoju stalno rastuću mrežu putem izravnog kontakta sa potencijalnim partnerima, donositeljima odluka i certificiranim stručnjacima.

Ključne statistike koje trebate uzeti u obzir:

 • 60% sudionika ASS-a imaju direktnu odgovornost i ulogu prilikom donošenja odluka uorganizaciji u kojoj posluju, a nakon kupovine sigurnosnih sistema, proizvoda i usluga.
 • Više od 80% sponzora Adria Security Summita su postojeći partneri glavnog organizatora magazina a&s Adria, vodećeg stručnog medija na području Jadranske regije.
 • 40% sudionika dolaze iz organizacija koje imaju više od 50 zaposlenika.
 • 40% sudionika su security profesionalci čiji je posao prodaja i projektiranje sistema zaštite i sigurnosti

* Imajte u vidu da puna vrijednost sponzorstva neće biti moguća kako se približava održavanje Summita. Nakon određenih rokova neke mogućnosti sponzorstva neće biti dostupne.

Nemojte čekati ,kontaktirajte: Adis Hodžić, summit@asadria.com, i saznajte zašto su sponzorstvo i izložba prava prilika za vašu kompaniju.
Ponuda sponzorskih paketa dostavlja se na upit.