ENTRERIO – Upravljanje digitalnim ključevima u rastućem sektoru turizma u Hrvatskoj

13 sep 2018
12:15 - 12:30
Denis Dunaj - Menadžer Yale poslovne jedinice, ASSA ABLOY

ENTRERIO – Upravljanje digitalnim ključevima u rastućem sektoru turizma u Hrvatskoj