Tehnološki trendovi i poslovni modeli u sigurnosnoj industriji 2017/2018

12 sep 2018
10:25-10:50
Israel Gogol - Direktor za međunarodni odjel, Messe Frankfurt New Era, Taiwan

Tehnološki trendovi i poslovni modeli u sigurnosnoj industriji 2017/2018