Nove tehnologije u tehničkoj zaštiti kao ključni faktori uspjeha

12 sep 2018
10:50-11:15
Baldovino Ruggieri - Inim Electronics

Nove tehnologije u tehničkoj zaštiti kao ključni faktori uspjeha