Holding Slovenske Elektrane: Osnaživanje fizičke sigurnosti ključnih objekata elektrane

13 sep 2018
12:45 - 13:00
Natalia Stachová - Area account manager Adria region, 2N

Holding Slovenske Elektrane: Osnaživanje fizičke sigurnosti ključnih objekata elektrane