Prijatelji projekta

Institut za korporativne sigurnosne studije (ICS)

ICS je slovensko udruženje koje se bavi korporativnom sigurnošću na naučnom i praktičnom planu. Misija ICS-a ogleda se u razvoju i širenju novih znanja i iskustava, te promovisanju interesa u području korporativne sigurnosti, dok su strateški ciljevi usmjereni ka promociji razvoja sveobuhvatnih sigurnosnih sistema u korporativnom okruženju, što direktno utječe na upravljanje rizicima u poslovanju te razvoj ekonomske i nacionalne sigurnosti. U okviru ICS-a egzistira i Centar za informacijsku sigurnost (CIS), a Institut izdaje i vlastiti stručni magazin pod nazivom “Korporativna sigurnost”.

www.ics-institut.com

Asocijacija za korporativnu bezbednost, vladavinu prava i ljudska prava “Menadžer korporativne bezbednosti”

Asocijacija za korporativnu bezbednost, vladavinu prava i ljudska prava “Menadžer korporativne bezbednosti” iz Skoplja je nestranačko, neprofitno, nepolitičko i nevladino udruženje građana. Njene aktivnosti sastoje se od: istraživanja, analize, mapiranja i praćenja organizacije i funkcionisanja korporativne sigurnosti u Makedoniji, uključujući primjenu principa vladavine prava i zaštitu ljudskih prava u tom području. Dobivene rezultate istraživačkih projekata i aktivnosti Asocijacija transparentno i u kontinuitetu predstavlja široj javnosti. Asocijacija izdaje naučni i stručni časopis “Korporativna bezbednost, ljudska prava, demokratija”.

Udruženje za privatno obezbeđenje PKS-a

Udruženje za privatno obezbeđenje egzistira pri Privrednoj komori Republike Srbije. U svome radu obuhvata oblasti kao što su privatna sigurnost, usluge sistema sigurnosti, istražne djelatnosti i usluge privatnih istražitelja. Udruženje zastupa zajednički interes svih subjekata iz oblasti privatne sigurnosti i privatnih istražitelja u Srbiji, ali i šire, učestvuje u doktrinarnom i normativnom uređenju djelatnosti, inicira donošenje, izmjene i usaglašavanje propisa te promoviše branšu. Udruženje je sastavljeno od četiri grupacije: za fizičko i tehničko obezbjeđenje te za samozaštitnu i detektivsku djelatnost.

www.pks.rs