Partneri projekta

Messe frankfurt

Messe Frankfurt je najveći evropski organizator sajmova, kongresa i događaja s vlastitim izložbenim prostorom. Grupa zapošljava više od 2.500 ljudi na oko 30 lokacija širom svijeta. Od automobilske industrije do logistike, od tekstila do uređenja domova, od energetske učinkovitosti do sigurnosti – Messe Frankfurtov program sajmova, kongresa i drugih događanja iznimno je šarolik. Kompanija organizuje više od 400 sajmova, kongresa i drugih događaja. Intersec je vodeća međunarodna konferencija Messe Frankfurta za industriju sigurnosti i zaštite.

www.messefrankfurt.com

Hrvatski ceh zaštitara (HCZ)

Više od dvadeset godina u Hrvatskoj egzistira Hrvatski ceh zaštitara, strukovno udruženje čiji je primarni cilj okupljanje i usklađivanje rada i strukovnih interesa zaštitarskih firmi i pojedinaca kojima je sigurnost područje interesa. Ceh promovira, zastupa i štiti zajedničke interese svojih članica pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inostranstvu. U tom kontekstu organizira seminare, prezentacije i konferencije, te izdaje preporuke vezane za zaštitarsku djelatnost. Ceh također godišnje vrši istraživanje stanja tržišta privatne sigurnosti u Hrvatskoj, koje detektuje sve probleme s kojima se to tržište suočava i nudi konkretne prijedloge za njihovo rješavanje. Udruženje okuplja firme i kompanije iz oblasti fizičke i tehničke zaštite, bankarsko-novčarske zaštite, projektante, unutrašnje zaštitarske službe i privatne detektive.

www.hcz.hr

Komora za razvoj privatne zaštite u Sloveniji

Najveće udruženje za razvoj privatne zaštite u Sloveniji povezuje sve pravne osobe u sektoru privatne sigurnosti i zaštite lica i imovine. Od 2011. godine udruženje ima status komore, koja reprezentira interese svih strukovnih udruženja u oblasti privatne sigurnosti u Sloveniji i istovremeno je tijelo javne uprave koje daje prijedloge za kreiranje sadržaja profesionalnih standarda, određuje nacionalne strukovne kvalifikacije, priprema programe obuke i stručnog osposobljavanja, predlaže sadržaje standarda u privatnom sektoru sigurnosti i licenci itd. Komora također pruža stručnu pomoć za licenciranje, zastupa interese svojih članova pred državnim tijelima, organizira seminare i konferencije te vrši istraživanje stanja na tržištu privatne sigurnosti u Sloveniji.

www.zrszv.si

Komora za privatno obezbjeđenje Republike Makedonije

Krovna makedonska institucija koja se brine za privatnu sigurnost u toj zemlji osnovana je 2000. godine. Glavni ciljevi Komore su zaštita, promoviranje i unapređivanje stručnosti, profesionalizma te općenito briga za struku. Komora je ovlaštena za obavljanje licenciranja i obuku osoba i poslovnih subjekata koji obavljaju poslove privatne zaštite, izdaje dozvolu za bavljenje ovom djelatnošću te najmanje jednom godišnje organizira provjeru službenika koji nose oružje. Komora također pomaže svim pravnim subjektima u ovom sektoru i zastupa njihove interese, ali i zalaže se da firme koje se bave poslovima privatne zaštite svoje potrebe kanališu kroz aktivnosti Komore. Ona djeluje na području cijele Republike Makedonije kako bi se osiguralo da zaštita ljudi i imovine zaista bude uspješna.

Srpska asocijacija menadžera korporativne bezbednosti (SAMKB)

Udruženje koje okuplja menаdžere korporаtivne sigurnosti u Republici Srbiji osnovаno je kаo neprofitаbilnа, strukovnа i nestrаnаčkа orgаnizаcijа profesionаlаcа čija je osnovna djelаtnost industrijska i korporаtivna sigurnost i uprаvljаnje sigurnosnim rizicimа. SAMKB je osnovаn 2011. u Beogrаdu i okupljа stručnjаke iz svih oblаsti korporаtivne sigurnosti u cilju unаpređenjа, rаzvojа i populаrizаcije struke, kаo i jаčаnjа profesionаlnih i korporаtivnih stаndаrdа. Jedаn od zаdаtаkа ovog udruženja je integrаcijа srbijanske nаuke i prаkse u oblаsti sigurnosti u evropske i svjetske tokove. Bаvi se strаteškim pitаnjimа sigurnosti, podizаnjem sigurnosne kulture kroz obrаzovne progrаme, seminаre i ekspertskа predаvаnjа.

www.korporativnabezbednost.rs

Rumunska Asocijacija za sigurnosnu tehnologiju A.R.T.S.

A.R.T.S. je osnovan 2003. godine kao profesionalno, nevladino, nepolitičko i neprofitno udruženje, koje okuplja kompanije u industriji sigurnosti. Asocijacija održava veze između svojih članova, javnih institucija i ostalih udruženja i aktera. Njena misija je rast sigurnosnog tržišta. A.R.T.S. zagovara i promoviše prijedloge za donošenje novih propisa u oblasti sigurnosti, posjeduje licencu za pružanje profesionalne obuke i organizator je Rumunskog sajma sigurnosti. A.R.T.S. i njegovi članovi garancija su slobodne i lojalne konkurencije. Stoga poziva sve koje zanima razvoj ovog tržišta da zajedno rade na cilju – umjetnosti sigurnog življenja!

www.arts.org.ro