Teletek Electronics

Teletek Electronics je osnovan 1991. godine kao jedan od vodećih proizvođača cijelog spektra protivprovalnih i vatrodojavnih sistema. Tokom 28 godina obilježenih trajnim inovacijama, kompanija je zaposlila više od 180 ljudi, izvozila u 80 zemalja i osigurala gotovo milion objekata svojim sistemima. Teletek Electronics nastavlja razvijati i implementirati proizvode i rješenja visokih performansi, kombinirajući bogato tehnološko iskustvo i snažne proizvodne kapacitete na način da može odgovoriti na potrebe tržišta.