Suprema

Suprema je vodeći svjetski ponuđač biometrijskih i sigurnosnih rješenja. Njeni proizvodi i rješenja uključuju biometrijske IP čitače (za otiske prstiju i prepoznavanje lica), sisteme za kontrolu pristupa, terminale za evidenciju radnog vremena i ugrađene module čitača otisaka prstiju. Suprema se probila među 50 najboljih sigurnosnih kompanija na Security 50 listi i jedan je od najvećih globalnih ponuđača sigurnosnih biometrijskih rješenja. Ima podružnice u više od 130 zemalja.