Sicurezza

Sajam SICUREZZA danas je veći, reprezentativniji i više fokusiran na međunarodni karakter i tržišne trendove nego ikada ranije. U ekonomskom i historijskom kontekstu u kojem se sigurnost više ne tretira isključivo kao instrument zaštite, nego kao strateški alat za upravljanje kompanijama i gradovima, SICUREZZA 2019 se priprema za svoje 20. izdanje, uz projekat koji se fokusira na savremene promjene. Fokus će se staviti na korisnicima prilagođena rješenja za svaku situaciju, a velika pažnja će biti posvećena i integraciji sa sličnim tržištima. Kao i prošli put, istovremeno će biti održan i Smart Building Expo, kojem će se ovaj put pridružiti i Smart City i Smart Lighting, kao i Cyber Security, jer poslovna sigurnost danas sve više ovisi o zaštiti podataka.