SECUBEST

SECUBEST je podružnica CPRO-a, proizvođača videonadzornih sistema osnovanog 1996. godine. Kompanija posjeduje proizvodne pogone u Južnoj Koreji i Vijetnamu. Godine 2019. predstavila je inteligentno rješenje za videoanalizu, koje je dopunilo niz postojećih sveobuhvatnih rješenja, uključujući inteligentne kamere te bridgeve, servere i oblake za videoanalitiku. Pružajući precizne slike i obavještenja putem AI filtera za duboko učenje, kompanija je posvećena povećanju efikasnosti sigurnosnih sistema i razvoju sigurnosnog koncepta „predvidi i spriječi“, koji prevazilazi tradicionalni pojam čuvanja.