SALTO Systems

SALTO Systems je osnovan 2001. godine s ciljem kreiranja novog i naprednog koncepta kontrole pristupa. Proizvodi kao što je SALTO Virtual Network doveli su do ubrzanog rasta kompanije, čiji se proizvodi za kontrolu pristupa danas koriste na više od 1.500.000 vrata u preko 90 zemalja. Korisnici su aerodromi, bolnice, državne zgrade, univerziteti, poslovna sjedišta i hoteli. Kompanija SALTO je preoblikovala svijet kontrole pristupa tako što je kontinuirano i uspješno predviđala potrebe korisnika na brzorastućem tržištu. SALTO postavlja nove standarde sigurnosti, upravljanja i skalabilnosti.