Relisys

Relisys je privatna kompanija osnovana u septembru 2000. godine. Specijalizirana je za projektovanje i realizaciju infrastrukture za komunikacijske i visokonaponske mreže. Kompanija također dizajnira i implementira inovativne i savremene tehnologije i specifična znanja u izgradnji infrastrukturnih mreža. Relisys je distributer opreme MOLEX Premise Networksa za Makedoniju.