Protekta

Protekta je firma koja projektuje, instalira i servisira sisteme integralne tehničke zaštite osoba, imovine i komunikacija. Prisutna je na tržištu Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije. Firma je ovlaštena za izradu sigurnosnih elaborata, projekata integralne tehničke zaštite, procjenu ugroženosti i projekata izvedenog stanja u finansijskim institucijama i drugim kompanijama za potrebe MUP-a i dr. Protekta ima brojne reference u svim vertikalama kao što su: državne institucije, ministarstva i agencije, banke i ambasade, zaštitarske firme, trgovine i trgovački centri itd.