PROTECT Grupa-Infra

SREBRENI SPONZOR

PROTECT Grupa-Infra je već 38 godina sinonim za savremenu i visokokvalitetnu kompaniju za obezbjeđenje koja pruža sveobuhvatna i kvalitetna sigurnosna rješenja i usluge svojim kupcima. Kroz svoj rad, kompanija je uspjela kombinovati tradiciju kvaliteta i najnovije sigurnosne tehnologije koja globalna industrija sigurnosti ima. PROTECT je 2018. godine preuzeo ulogu ekskluzivnog zastupnika SMP ROBOTICS SYSTEM Corp. na području Evropske Unije. Na taj način osigurava da sva zainteresovana javnost u Evropskoj uniji mogu implementirati najnoviju sigurnosnu robotsku tehnologiju u svojim već implementiranim sigurnosnim procesima ili isključivo redefinisati postojeću sigurnosnu politiku.

www.protect.si