Perpetuumobile Security

Perpetuumobile Security je specijalizirana sigurnosna kompanija koja svoju priču uspješno gradi na tržištu već 25 godina. Nudi usluge obezbjeđenja u oblasti fizičke i tehničke sigurnosti najvišeg kvaliteta, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, s odgovornim i dobro obučenim timom. Prema kodeksu agencije, profesionalizam, stručnost i iskrenost su karakteristike koje svaki zaposlenik te kompanije mora imati.