Ortus

SREBRENI SPONZOR

Ortus od 2001. godine posluje na tržištu protivprovalnih i protivpožarnih alarmnih sistema i monitorinških usluga. Kompanija proizvodi protivprovalne sisteme Lun serije i softver za upravljanje alarmima Phoenix. Ortus kontinuirano razvija i unapređuje svoj hardver i softver. Pruža usluge monitoringa alarmnih situacija za 25.000 klijenata, koji u cijelosti koriste Ortusove kontrolne ploče. Više od 500 globalnih kompanija posjeduje Ortusovu centralnu stanicu za praćenje Orlan. Sjedište kompanije je u San Franciscu, SAD.

www.ortus.io