MDN Security

Tokom 17 godina rada MDN Security, kompanija za zaštitu imovine i lica, efikasno rješava profesionalne izazove na makedonskom tržištu. Primjenom postavljenih standarda za kvalitet usluga, MDN Security svojim korisnicima nudi stabilan, siguran i bezbjedan ambijent na dnevnoj bazi. Kompanija posjeduje najsavremenija materijalna i tehnička sredstva i opremu i ponosna je na svoje stručno obučeno osoblje. Osim toga, kroz efikasno organizovan sistem fizičke i tehničke zaštite, nadzora i patrola, kompanija nudi 24-satnu profesionalnu sigurnost i zaštitu.