MAKIM

MAKIM je jedan od vodećih turskih proizvođača okretnih barijera, rampi i sistema kontrole pristupa. Kompanija svoje usluge pruža već 37 godina i posluje u 67 zemalja. MAKIM posjeduje sve neophodne kapacitete za početne aktivnosti istraživanja i razvoja za bilo koji proizvod u svom portfoliju.
Slijede ih faze projektovanja, proizvodnje, marketinga i prodaje te održavanja i servisiranja tokom i nakon garantnog roka.