Mak Alarm

Mak Alarm je među prvim sigurnosnim kompanijama u Sjevernoj Makedoniji. Posjeduje sljedeće ISO certifikate: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 27001:2013 i ISO 20000-1:2018. Na listi klijenata su Vlada Republike Sjeverne Makedonije i ostale državne institucije,
Nacionalna i druge komercijalne banke, Makedonska berza, ambasade Francuske i Velike Britanije, elektroenergetske kompanije EVN i MEPSO, klinički centri Majka Tereza i Acibadem Sisitina, TAV aerodrom i druge privatne kompanije.