Ifter

SREBRENI SPONZOR

IFTER je poznati ponuđač sistema za upravljanje zgradama koji omogućava integraciju i vizualizaciju alarmnih sistema, sistema za kontrolu pristupa, protivprovalnih i protivprepadnih alarmnih sistema, videonadzor, automatizaciju zgrada i sistema kontrole mjerenja. Nakon predstavljanja IFTER EQU sistema za vizualizaciju i integraciju, IFTER je razvio IFTER EQU ACC kao sveobuhvatno rješenje za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena.

www.ifter.eu