ID Shop

SREBRENI SPONZOR

ID Shop iz Slovenije već 15 godina pruža sveubuhvatna sigurnosna rješenja za identifikaciju i kontrolu pristupa. Firma pruža usluge štampanja svih vrsta ID kartica: od klasičnih PVC do kartica na čip i beskontaktnih kartica različitih tehnologija, a štampu izvodi na visokokvalitetnim štampačima s najvećom mogućom zaštitom za kopiranje kartica. ID Shop je sve više prisutan i na području mehaničkih te mehatroničkih rješenja za kontrolu pristupa. Svojim klijentima nudi cjelovito rješenje: od savjetovanja, nabavke i instalacije materijala do postprodajne usluge i servisa.

WWW.IDSHOP.SI