Hautau

SREBRENI SPONZOR

HAUTAU-ovo specijalističko znanje u cijelom svijetu postavlja mjerila za definiranje tehničkih standarda radi stvaranja savršenstva u sistemima zatvaranja i automatizacije prozora. HAUTAU je rješavao sve tipove sistema otvaranja i rada prozora, vjerovatno više od bilo koje druge firme. Više od 400 patenata, brojni korisni modeli i globalno prisustvo na tržištu su dokaz uspjeha kompanije. HAUTAU-ova rješenja dostupna su u cijelom svijetu kroz mrežu njegovih predstavnika i kvalificiranih trgovinskih partnera.

www.hautau.de