COIN

COIN je kompanija koja nudi mehaničke i elektroničke sigurnosne sisteme te razvija hardver i softver prema potrebama klijenata. Osnovana je 1941, ispočetka kao zanatska radnja u tada rijetkoj bravarskoj/mašinskoj djelatnosti u glavnom gradu Kosova. S vremenom COIN je počeo pružati dodatne usluge poput otvaranja sefova, zamjene sigurnosnih brava i nadogradnje svih vrsta sefova i brava. Kasnije se njegovo poslovanje proširilo i na instaliranje i proizvodnju specijalističke opreme, poput trezora, opreme otporne na metke, vrata (automatskih i ručno kontrolisanih) i upravljačkih sistema. COIN sada posluje i u Albaniji i aktivan je u cijeloj Evropi.