Balkans Security Services

BSS je kao brend prisutan na tržištu Republike Srbije više od 11 godina. U aprilu 2015. transformisan je u kompaniju Balkans Security Services želeći u svom poslovanju uskladiti potrebe svojih partnera, domaće zakonodavstvo i evropske vrijednosti. BSS je prisutan tokom realizacije svih faza posla: od idejnog rješenja, realizacije projekta i ugradnje opreme do servisa, kontrolisanja i održavanja svih uređaja i sistema za zaštitu od požara. Osim toga, pruža i druge usluge koje su direktno povezane s ispunjavanjem minimalnih mjera propisanih zakonom, kao što je čišćenje suhe i masne ventilacije.