Alarm automatika

PREMIUM SPONZOR

Alarm automatika jedan je od regionalnih lidera u industriji tehničke zaštite. Od 1989. godine razvila je poslovanje u 12 zemalja regije i stalnu saradnju sa 100 dobavljača i 2.000 kupaca. Zapošljava više od 100 radnika, od kojih je 70% visoke stručne spreme. Uz sisteme i usluge za različite aplikacije, razvija specijalizirana rješenja softverske integracije. Posluje u skladu s ISO 9001:2008 i ISO 27001 certifikatima i Certifikatom poslovne sigurnosti, te ima pravo na AAA certifikat bonitetne izvrsnosti. Uz dojavne centre i instalatere, direktno posluje s vodećim regionalnim kompanijama.

www.alarmautomatika.com