Aktiva varovanje

SREBRENI SPONZOR

AKTIVA Skupinu čine uspješne i dobro pozicionirane kompanije koje su učvrstile svoju poziciju na tržištu: AKTIVA varovanje (zaštita), AKTIVA čiščenje i AKTIVA upravljanje. AKTIVA varovanje je savremena sigurnosna kompanija koja se konstantno razvija i prilagođava potrebama svojih kupaca, vodeći brigu o kvalitetu poslovanja. Nudi širok spektar usluga iz oblasti zaštite ljudi, imovine, transporta novca i projektovanja sigurnosnih sistema. U oblasti zaštite imovine prva je slovenska kompanija koja je dobila ISO 9001 certifikat kvaliteta.

www.aktiva-varovanje.si