Ko su učesnici

Menadžeri sigurnosti velikih sistema i kompanija

U današnjem svijetu sve većih sigurnosnih prijetnji i izraženih potreba za zaštitom imovine i zaposlenika kompanija, menadžeri sigurnosti su, često, posljednja linija odbrane. Narastajući izazovi i sve sofisticiraniji napadi uvjetuju potrebu za konstantnim usvajanjem spoznaja o novim tehnologijama i metodama zaštite. Kao krajnjim konzumentima opreme i sistema sigurnosti i vitalno važnim učesnicima industrije, Adria Security Summit neizostavna je biblioteka znanja o inovacijama na tržištu sigurnosti i trendovima koji nas očekuju u budućnosti. Konferencija će okupiti menadžere sigurnosti iz svih vertikalnih tržišta: kritične infrastrukture, transporta i saobraćajnog sektora, zdravstva, finansijskog sektora, obrazovanja, maloprodaje, uslužnih djelatnosti i državne administracije.

Kupci i donosioci odluka

Očekujemo i veliki broj vlasnika kompanija i glavnih donosioca odluka u manjim i srednje velikim kompanijama, koji su planeri razvoja sigurnosti i zaštite korporativne imovine i zaposlenika, kao i predstavnike vladinih sigurnosnih agencija te lokalnih i regionalnih organa uprave. Tematska raznolikost, dugogodišnje iskustvo i znanje renomiranih predavača i učesnika iz svijeta i regije, te bogati izložbeni prostor prilika su za donosioce odluka da u svoje planove uvrste zaključke i preporuke donesene na Adria Security Summitu.

Instalateri i sistem-integratori

Uspješnost prodaje direktno zavisi od kvalitetno urađene instalacije i integracije sistema. Instalacija je, zapravo, ono od čega, u konačnici, zavisi sigurnost života i materijalnih dobara. Summit će ugostiti brojne stručne i licencirane instalatere, koji će imati priliku da razmijene iskustva iz prakse, razgovaraju o poteškoćama i rješenjima prilikom ugradnje sigurnosnih sistema, interoperabilnosti u različitim industrijskim segmentima, utjecaju standarda i dr.

Konsultanti i projektanti

Konsalting o sigurnosnim sistemima je proces koji se sastoji od niza progresivnih koraka koji počinje procjenom sigurnosnih rizika. Analiza rizika identifi cira zahtjeve projekta i konceptualni dizajn sigurnosnog sistema. Uspješnost projekta sigurnosnog sistema zavisi i od njegovog detaljno razrađenog koncepta i dizajna, pripreme projektne specifikacije i defi nisanog budžeta. Ono na što će renomirani predavači na Adria Security Summitu staviti akcenat jeste upravo važnost procjene rizika, stručno urađenog dizajna instalacije i pravog odabira uređaja.

Proizvođači

Prodajni lanac neizostavan je bez njegove prve, ishodišne karike – proizvođača sigurnosne opreme. U izložbenom prostoru Summit će ugostiti veliki broj globalno značajnih kompanija, koje će detaljno predstaviti svoje proizvode nudeći za svako uspješno poslovanje prijeko potrebnu – informaciju. Proizvodni segmenti zastupljeni na Summitu su: videonadzor, kontrola pristupa, protivprovala, vatrodojava, mehanička zaštita i sigurnost podataka.

Zastupnici i distributeri

Vodeći regionalni distributeri i ovlašteni zastupnici uzet će učešće na Adria Security Summitu. Ostvarujući direktan kontakt sa proizvođačima i vršeći nabavku njihovih proizvoda, distributeri su neophodna spona sa instalaterskim i integratorskim kompanijama i krajnjim korisnicima. Raspon usluga koje nude distributerske kompanije je širok, a obuhvata davanje informacije o proizvodima, vršenje procjena te pružanje tehničke podrške i postprodajnih usluga. Summit je upravo prilika da direktno dogovarate poslovnu saradnju sa najznačajnijim distributerima u regiji u pogledu nabavke uređaja i podrške vašem poslovanju.