Zašto biti sponzor?

Search Our Site

Language:  Regional |  English

Povećajte svoju prisutnost i utjecaj na dinamičnom tržištu Adriatic regije.

Postanite sponzor na Adria Security Summitu i ostvarite mogućnost za aktivno učešće u konferencijskom ili izložbenom dijelu za više od 500 učesnika i preko 200 kompanija iz Adriatic regije i svijeta koji će uzeti učešće u programu konferencije.

 
Sudionici će se usredotočiti na sve aspekte sigurnosti, uključujući:
• trendove prodaje i rasta industrije sigurnosti u svijetu i regiji
• uspjeh video nadzora i drugih sistema nadzora i kontrole,
• novim alatima i softverima za upravljanje sig.sistemima
• analiza sistema integracije, projektiranju i dizajnu novih sistema zaštite,
• novi proizvodi i usluge u industriji sigurnosti
• korporativna i urbana sigurnost
• upravljanje sigurnošću u velikim industrijskim sistemima, javnoj upravi i državnim organima, turizmu, saobraćaju i drugim brzo rastućim industrijama, najvećim kupcima sigurnosnih proizvoda.

Zašto bi moja kompanija bila sponzor?
• Summit kompanijama nastoji pružiti priliku da se povežu sa profesionalcima iz oblasti sigurnosti na svim nivoima, koji su aktivni u industriji sigurnosti;
• Kao izlagač, imat ćete mogućnost da se družite sa vodećim ljudima, kompanijama i organizacijama iz sigurnosne industrije,koji će predstaviti najnovije tehnologije i trendove iz svijeta sigurnosti;
• Sve kategorije sponzorstva imat će mogućnost da se tokom šest ili više mjeseci promovišu i da njihov brend i kompanija bude prisutan i uočljiv;
• Ovo je vaša šansa da predstavite inovativne proizvode i usluge, te prilika za umrežavanje sa stotinama eksperata iz industrije sigurnosti iz regije i svijeta;
• Upoznajte kvalifikovane donosioce odluka – stotine prisutnih odgovorni su za narudžbu i implemetaciju sigurnosnih sistema;
• Povećajte svoju stalno rastuću mrežu putem izravnog kontakta sa potencijalnim partnerima, donositeljima odluka i certificiranim stručnjacima.

Ključne statistike koje trebate uzeti u obzir:
• 60% sudionika ASS-a imaju direktnu odgovornost i ulogu prilikom donošenja odluka uorganizaciji u kojoj posluju, a nakon kupovine sigurnosnih sistema, proizvoda i usluga.
• Više od 80% sponzora Adria Security Summita su postojeći partneri glavnog organizatora magazina a&s Adria, vodećeg stručnog medija na području Jadranske regije.
• 40% sudionika dolaze iz organizacija koje imaju više od 50 zaposlenika.
• 40% sudionika su security profesionalci čiji je posao prodaja i projektiranje sistema zaštite i sigurnosti

 
* Imajte u vidu da puna vrijednost sponzorstva neće biti moguća kako se približava održavanje Summita. Nakon određenih rokova neke mogućnosti sponzorstva neće biti dostupne.

Nemojte čekati ,kontaktirajte: Adis Hodžić, summit@asadria.com, i saznajte zašto su sponzorstvo i izložba prava prilika za vašu kompaniju.

Ponuda sponzorskih paketa dostavlja se na upit.