Prijatelji projekta

Search Our Site

Language:  Regional |  English


Centar za poslovnu sigurnost (CPS) CPS je hrvatska nezavisna i neprofitna organizacija koja okuplja stručne osobe i naučnike iz područja sigurnosti i zaštite. Područja djelatnosti CPS-a su: poslovna sigurnost, privatna zaštita, menadžment sigurnosti, kriminalitet, krizni menadžment, zaštita kritične infrastrukture, informacijska sigurnost i zaštita intelektualnog vlasništva. CPS djeluje na istraživanju, promovisanju znanja, iskustava i informacija iz područja sigurnosti, provođenju projekata, programa i stručnih skupova, te izdavaštvu i saradnji sa drugim partnerskim organizacijama. Sjedište organizacije je u Zagrebu.

www.cps-zg.hr
Institut za korporativne sigurnosne studije (ICS)
ICS je slovensko udruženje koje se bavi korporativnom sigurnošću na naučnom i praktičnom planu. Misija ICS-a ogleda se u razvoju i širenju novih znanja i iskustava, te promovisanju interesa u području korporativne sigurnosti, dok su strateški ciljevi usmjereni ka promociji razvoja sveobuhvatnih sigurnosnih sistema u korporativnom okruženju, što direktno utječe na upravljanje rizicima u poslovanju te razvoj ekonomske i nacionalne sigurnosti. U okviru ICS-a egzistira i Centar za informacijsku sigurnost (CIS), a Institut izdaje i vlastiti stručni magazin pod nazivom “Korporativna sigurnost”.

www.ics-institut.com
Asocijacija za korporativnu bezbednost, vladavinu prava i ljudska prava “Menadžer korporativne bezbednosti” iz Skoplja je nestranačko, neprofitno, nepolitičko i nevladino udruženje građana. Njene aktivnosti sastoje se od: istraživanja, analize, mapiranja i praćenja organizacije i funkcionisanja korporativne sigurnosti u Makedoniji, uključujući primjenu principa vladavine prava i zaštitu ljudskih prava u tom području. Dobivene rezultate istraživačkih projekata i aktivnosti Asocijacija transparentno i u kontinuitetu predstavlja široj javnosti. Asocijacija izdaje naučni i stručni časopis “Korporativna bezbednost, ljudska prava, demokratija”.

Udruženje za privatno obezbeđenje PKS-a Udruženje za privatno obezbeđenje egzistira pri Privrednoj komori Republike Srbije. U svome radu obuhvata oblasti kao što su privatna sigurnost, usluge sistema sigurnosti, istražne djelatnosti i usluge privatnih istražitelja. Udruženje zastupa zajednički interes svih subjekata iz oblasti privatne sigurnosti i privatnih istražitelja u Srbiji, ali i šire, učestvuje u doktrinarnom i normativnom uređenju djelatnosti, inicira donošenje, izmjene i usaglašavanje propisa te promoviše branšu. Udruženje je sastavljeno od četiri grupacije: za fizičko i tehničko obezbjeđenje te za samozaštitnu i detektivsku djelatnost.

www.pks.rs


Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS) Udruženje je osnovano 2007. godine u Zagrebu. HUMS je dobrovoljna strukovna organizacija čiju programsku filozofiju određuju nezavisnost, nestranački i nevladin karakter, neprofitna djelatnost i strukovna solidarnost. Osnovni ciljevi su saradnja sa svim relevantnim subjektima u podizanju i ostvarivanju ukupne sigurnosti zajednice, promocija svih elemenata sigurnosne kulture i unapređenje zanimanja menadžera sigurnosti. Udruženje svake godine održava i manifestaciju “Hrvatski dani sigurnosti”, u okviru koje dodjeljuje Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti.

www.uhms.hr